Miesięczne i roczne usługi płacowe:

  • wprowadzanie danych do systemu płacowego
  • obsługa procesu naliczania płac wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych raportów
  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, wymaganych ustawowo zestawień płac
  • przygotowywanie rocznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych
  • paski płac przygotowywanie i dystrybucja pasków płac dostosowanych do potrzeb pracowników
  • wsparcie w formie infolinii oraz pomoc w siedzibie klienta udzielana personelowi obsługującemu kadry i pracownikom
  • pomoc podczas kontroli i audytów reprezentację w kontaktach z władzami lokalnymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; pomoc i reprezentację w czasie wewnętrznych jak i zewnętrznych audytów i kontroli wynagrodzeń